WekoWijzers

Uit Spelregels voor tafelarbiters
NR Inhoudsopgave gekopieerd, verwijzing en commentaar
WW09 1983-03 WW09.png "Wijziging van de spelregels in 1985" door WEKO
"Wederom de voetnoot *)van art. 27" door WEKO
"Een nieuwe NBB-systeemkaart" door WEKO
"Proef onderbouwcursus" door H.J.Neelie
WW08 1982-12 WW08.png "Zoeklicht op de denkpauze" door WEKO
WW07 1982-09 WW07.png <geen interessante artikelen met blijvende waarde>
WW06 1982-06 WW06.png "Zoeklicht op Art.43" door WEKO
WW05 1982-03 WW05.png "Rechten voorbehouden" door Hans de Jager
WW04 1981-12 WW04.png 2e herziene druk Spelregels 1975
WW03 1981-09 WW03.png Arbiter's wederwaardigheden
WW02 1981-06 WW02.png Voorbeeld
WW01 1981-03 WW01.png <geen interessante artikelen met blijvende waarde>
WW00 1980-12 WW00.png Artikel 11 HdJ