Spelregels 2017

Uit Spelregels voor tafelarbiters
Voorblad Spelregels 2017
Verantwoording: De digitale kopie van de Nederlandse tekst van de Spr. (VBL/NBB) vindt u hier: https://www.bridge.nl/wp-content/uploads/2018/09/Vertaling_spelregels_2017_2e_druk.pdf of hier: Spelregels_2017_pdf

Om in arbitrages en andere tekst rechtstreeks te kunnen verwijzen naar een artikelnummer, zijn de Spr. referendabel gemaakt tot op het niveau van de inhoudsopgave (op subartikelnummer dus). Vanwege dezelfde reden is het WR-NBB toegevoegd tot op het niveau van artikelnummer.

Op de overleg-pagina's van de (sub)-artikelen staan hier en daar anecdotes en wetenswaardigheden, zoals bij de overlegpagina's van 7C, 8A, en 16B om er een paar te noemen. Ook staan op de overlegpagina's de commentary van de Law Committee van de WBF t.a.v. de wijzigingen.

De meest in het oog springende wijziging in deze spelregelversie is de introductie van de vergelijkbare bieding (art.23).


Inhoudsopgave
De strekking van de spelregels
Hoofdstuk I Definities

Op de overlegpagina van Hoofdstuk I staat aanvullend genoemd overige definities en een lijst van gebruikte afkortingen.

Hoofdstuk II Inleidende bepalingen Art. 1 t/m 5
Hoofdstuk III Voorbereiding en voortgang Art. 6 t/m 8
Hoofdstuk IV Algemene bepalingen betreffende onregelmatigheden Art. 9 t/m 16
Hoofdstuk V Het bieden Art. 17 t/m 40

Hoofdstuk V Het bieden - Deel I - De juiste gang van zaken Art. 17 t/m 23
Hoofdstuk V Het bieden - Deel II - Onregelmatigheden Art. 24 t/m 40

Hoofdstuk VI Het spelen Art.41 t/m 71

Hoofdstuk VI Het spelen - Deel I - De juiste gang van zaken Art. 41 t.m 47
Hoofdstuk VI Het spelen - Deel II - Strafkaart Art. 48 t/m 52
Hoofdstuk VI Het spelen - Deel III - Onregelmatig voorspelen en spelen Art. 53 t/m 64
Hoofdstuk VI Het spelen - Deel IV - Slagen Art. 65 t/m 67
Hoofdstuk VI Het spelen - Deel V - Opeisen en afstaan van slagen Art. 68 t/m 71

Hoofdstuk VII Gedragsregels Art.72 t/m 76
Hoofdstuk VIII De score Art. 77 t/m 79
Hoofdstuk IX Het organiseren van toernooien Art. 80
Hoofdstuk X De wedstrijdleider Art.81 t/m 91
Hoofdstuk XI Protesten Art.92 t/ 93
APPENDIX Biddingbox reglement
Trefwoordenregister


Omdat op vele plaatsen naar het WR-NBB, de BSC/HOM-regeling en de alerteerregeling wordt verwezen, en deze aanvullende regelingen in Nederland onderdeel zijn van de Spr. zijn deze ook zodanig opgenomen dat er aan [delen van] gerefereerd kan worden.

De oorspronkelijke bronnen zijn:
WR-NBB : https://www.bridge.nl/wp-content/uploads/2018/09/Wedstrijdreglement2017.pdf
Alerteerregeling : https://www.bridge.nl/wp-content/uploads/2019/02/Alerteerregeling.pdf
Toelichting alerteerregeling : https://www.bridge.nl/wp-content/uploads/2018/09/Toelichting_Alerteerregeling.pdf
BSC/HOM-regeling : https://www.bridge.nl/wp-content/uploads/2018/09/Regeling_BSC_en_HOM_2017.pdf

Wedstrijdreglement NBB