Sjabloon:Overzicht gebruikte afkortingen

Uit Spelregels voor tafelarbiters
(Doorverwezen vanaf Overzicht gebruikte afkortingen)

AAP: Algemeen Arbitrage Protocol
ACBL: American Contract Bridge Ligua
AS: Arbitrale Score. Soms het eindresultaat van een rechtzettingsprocedure.
BB: Bondsbestuur van de NBB
BSC: Bruine Sticker Conventie
CR-NBB: Competitie Reglement NBB
CvB: Commissie van Beroep bedoeld in de Statuten
DB: Districtsbestuur of districtsbesturen van de NBB
DS: Disciplinaire Straf
EBL: European Bridge Ligua. Opvolger van de IBL en grootste zone binnen de WBF
GI: Geoorloofde Informatie
GL: Gewoon Lid (van de NBB). Leden van de NBB zijn Clubs. Clubs hebben zelf een RB, en (meestal) een WR en een WL.
HR: Huishoudelijk Reglement van de NBB
HOM: Hoogst Ongebruikelijke Methoden
IBL: International Bridge Ligua opgericht in 1932 en in 1949 hernoemd naar EBL
IMP: Internationale matchpunt(en)
KAS: Kunstmatige Arbitrale Score
LHO: Left Hand Opponent (LHO = LT)
LT: LinkerTegenstander. In engelse tekst vaak LHO (LeftHandOpponent)
LA: Logisch Alternatief (zie 16B1b)
MP: Matchpunt (in parentelling)
NBB: Nederlandse Bridge Bond
NOP: Niet Overtredende Partij
OI: Ongeoorloofde Informatie
OP: Overtredende Partij
OT: OverTreder
PS: Procedurele Straf
PC: ProtestComité: orgaan aangesteld door RB zoals in 93B bedoeld. Zie ook WW132
PK: ProtestKommissie: orgaan van de NBB om protesten af te handelen zoals in 93C bedoeld. Zie protestreglement en WW111.
RHO: Right Hand Opponent (RHO = RT)
RB: Regelend Bestuur (bijv. voor een club het clubbestuur, of voor een districtswedstrijd het districtsbestuur). In de Spr. wordt het RB aangeduid met toernooiorganisator (80B1). Het BB, DB of een GL zijn in hun functie van toernooiorganisator RB.
RT: RechterTegenstander. In engelse tekst vaak RHO (RightHandOpponent)
SK: SysteemKaart
Spr.: Spelregels (voor Wedstrijd Bridge). De Nederlandse versie bevat bovenop de internationale versie het BiddingBox reglement (zie appendix Spr. blz. 109), de trefwoorden-index en beslissingen van de NBB/VBL van 80A1c (in de Ned. Spr. “het Bondsbestuur”)
Statuten: Statuten van de NBB
VBL: Vlaamse Bridge Liga. In Nederlandstalig België wordt eveneens het Nederlandse Spr.-boekje gebruikt.
VP: Victory points (is hetzelfde als wedstrijdpunten)
WBF: World Bridge Federation
WL: WedstrijdLeider. De NBB reikt het diploma “WedstrijdLeider” uit aan mensen die alle examens en stages met succes hebben afgerond, maar in de Spr. is het iemand die door het RB is aangesteld (80B2a).
WP: Wedstrijdpunten Zie VP (WP worden soms ook winstpunten genoemd)
WR-NBB: Wedstrijd Reglement NBB
WW: WekoWijzer. Zie https://www.bridge.nl/kennisbank/wekowijzer/