Hoofdpagina

Uit Spelregels voor tafelarbiters

Duplicate Contract Bridge: Arbitrage

Dit is een Wiki over het onderwerp Arbitrage in het kaartspel WedstrijdBridge (Duplicate Contract Bridge).

Een Wiki bevat informatie over een onderwerp (hier dus 'arbitrage' in 'wedstrijdbridge'), die elke bezoeker van de Wiki niet alleen kan raadplegen, maar ook zelf kan aanpassen en uitbreiden.

Geregistreerde bezoekers kunnen binnen de Wiki met elkaar discussiëren over aspecten van het onderwerp.
In deze Wiki bijvoorbeeld over arbitragegevallen, interpretatie van de spelregels, de ethiek van het spel etc.

Onderwerp Opmerkingen Status
Huidige Spelregels Door elk subartikel referendabel te maken wordt bereikt dat er (bijv. in een arbitrage) via een template te verwijzen is naar een artikel en dat er commentaren en fijnheden toe te voegen zijn via de overlegpagina van het (sub)artikel Gerealiseerd; Bezig de relevante artikelen uit de WekoWijzers toe te voegen
Spelregelkeuzes Overzicht keuzes van de NBB in de Spr. Gerealiseerd
Spelregelgeschiedenis De ontwikkeling van de spelregels voor duplicate bridge. Hoe werd vroeger gedacht over een onregelmatigheid, en hoe luidde de Spr.-teksten vroeger? Gerealiseerd, onder handen, v.w.b relevante gedeelten van de Wekowijzers erin op de overlegpagina's
Arbitrageprotocollen AAP + specifiek Gerealiseerd: verder onderhouden
De meespelende WL Alhoewel de Spr. uitgaan van een onafhankelijke arbiter,
is het fenomeen meespelende WL gemeengoed.
Dit veroorzaakt een eigen problematiek en heeft een eigen dynamiek.
Welke regels worden zoal gehanteerd?
In ontwikkeling
WekoWijzers De belangrijkste artikelen en inhoudsopgave onder handen
Onderricht in de Spr. Mini-cursus, examentraing e.d. onder handen
Overzicht gebruikte afkortingen op deze site m.b.t. de spelregels Gerealiseerd: verder onderhouden
Overzicht aanvullende definities In de Spr. staan overal begrippen gedefinieerd die in de Spr. eigenlijk bij de definities hadden moeten staan. Op deze pagina zijn ze verzameld. Gerealiseerd: verder onderhouden
Spelstadia Van belang wanneer welk art. wanneer van toepassing is Gerealiseerd
Minicursus Spelregels Voor spelers in ontwikkeling, deels gerealiseerd, nog verder uitwerken
Spelregellogica Voor spelers en a.s. arbiters Gerealiseerd, verder onderhouden
Examentraining Adviezen voor het CLB-examen Verder onderhouden
Samenhang reglementen De top-down van de organisatie van het bridge bepaalt ook hoe de regelementen samenhangen en welke er binnen de NBB van toepassing zijn. Een korte uitleg. Deels gerealiseerd; verder onderhouden
Reden van deze Wiki achtergrond ontstaan site Gerealiseerd: verder onderhouden
Schema's Wat je als CLB-er hierover minimaal zou moeten weten Gerealiseerd en verder onderhouden

Ten aanzien van het meeschrijven:

Vanwege de grote hoeveelheid niet ter zake doende toevoegingen over Apple, Boeing, Google etc. is besloten dat er geen vrije accounts meer kunnen worden toegevoegd. Voor het overige"

Er is getracht het toevoegen van content zo laag-drempelijk mogelijk te houden. Wat mij betreft hoef je aan geen enkele eis te voldoen anders dan dat je bridger in clubverband bent (geweest). Evenwel wil ik de facebook-bots zo veel mogelijk buiten de deur houden. Daarom is, als je content aan deze base wilt toevoegen (graag, mits correct taalgebruik), registratie toch verplicht gemaakt. En dan kan je (als je wilt) ook een user-pagina aanmaken zodat anderen weten wie er schuil gaat achter de door jou aangemaakte username (rechts bovenin kan je een account aanmaken / inloggen).

Voel je vrij content toe te voegen. Dat kan middels standaard mediawiki-syntax, en in elk geval altijd op de 'Overleg'-pagina (als de projectpagina protected is, wat met de spelregelpagina-'s overal het geval is) zoals beschreven in:

Er zijn nogal wat extra mogelijke tags toegevoegd. Welke dat op dit moment zijn, is onder te raadplegen.

Voor hoe de syntax van de tag werkt, raadpleeg je de beschrijving van de extensie/plugin.