De meespelende WL

Uit Spelregels voor tafelarbiters
  • Aan je eigen tafel ben je altijd speler en nooit WL. Gebeurt er iets aan je eigen tafel, laat dan een ander het oplossen. Dat betekent dat je er als WL voor moet zorgen dat er tenminste één ander op de club is die ook arbitreert (liefst meer). Dit om integriteitsissues vòòr te zijn.
  • Alle spellen waarin de onregelmatigheid geen directe kennis van het spel vereist (zoals bijv. bij OI of verkeerde uitleg) kunnen aan het eind van de avond beoordeeld worden.
  • Als je moet arbitreren bij een spel wat je zelf nog niet gespeeld hebt, laat die arbitrage over aan een arbiter die het spel wel gespeeld heeft. Dat kan niet altijd. Als de TC dan niet een regel heeft afgesproken als 60/60 of 60/50, dan:
  • zal je zelf moeten beoordelen of de door jou door de arbitrage vergaarde informatie van invloed is of is geweest op het spelresultaat.